Onder de titel ‘Mooie boeken maak je samen’ slaan we een brug tussen generaties boekenmakers. Dat zijn ontwerpers, drukkers , binders en de leveranciers van de benodigde materialen zoals papier, bandmaterialen enz. We delen de nog aanwezige kennis en ervaring van het ambacht van boekbindlegende Gijs Wortel. Het boek neemt je mee door een selectie van 36 bijzondere bindproducties en projecten die de veranderingen van de grafische industrie zichtbaar en leesbaar maken. De huidige en toekomstige boekenmaker kan zich voeden met tips van Gijs, een lexicon aan vaktermen en bindtechnieken. Met deze basiskennis kunnen nieuwe ideeën en mogelijkheden voor het maken van mooie boeken verder uitgewerkt worden met gebruikmaking van de huidige technieken.